....komplexní řešení silnoproudých a slaboproudých elektrosystémů


Historie společnosti

 

    Společnost SELTES, s.r.o. byla založena v roce 1998 jako přirozený vývoj živnosti "Soukromé elektrotechnické služby - Jindřich Petlach" která začala fungovat v roce 1992. Pan Jinřich Petlach je vlastníkem a jednatelem společnosti SELTES, s.r.o. od jejích počátků až do dnešní doby.

    Původním záměrem bylo poskytování komplexních služeb v oboru elektroinstalací do 1000V včetně hromosvodů. Postupem času, jak byl partnerům nabízen stále vyšší standard služeb a jejich rozšíření, došlo k rozšíření společnosti a její přeměně na obchodní společnost. V roce 2001 již nebylo možné neustále se rozrůstající společnost udržet v původních prostorách ve městě Brně a došlo k přestěhování do nových prostor v obci Česká, která tvoří předměstí Brna.

    V nových prostorách získala společnost potřebné zázemí jako je předváděcí místnost, jednací a společenské prostrory a v neposlední řadě i rozsáhlý sklad, čímž výrazně zrychlila hlavně oblast servisů a oprav.

V současné době tak firma poskytuje komplexní řešení staveb včetně stavební části.

    


Politika společnosti

 

Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti stavebních dodávek. Našimi zákazníky jsou lidé a firmy ze všech oblastí lidské činnosti.

Vedení společnosti vychází z vize vlastního růstu, která je založena na komplexním uspokojení požadavku zákazníka od projekční činnosti až k pozáručnímu servisu a údržbě dodávaných systémů. Vedení má zájem na neustálém zlepšování kvality služeb a přímou úzkou spoluprací s výrobci i kvality dodávaných materiálů. Záměrem naší firmy je trvalé zajišťování kvality námi poskytovaných služeb s minimálními dopady na životní prostředí. Pro dosažení těchto záměrů a s cílem vystupovat na trhu v rámci EU, ve srovnatelném oboru podnikání, jako rovnocenný partner, má naše firma zaveden a udržuje integrovaný systém řízení.

Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce a ochrany zdraví nejvyšší priority společnosti.

Aktivním přístupem k ochraně životního prostředí a snahou o nepřetržité snižování negativních vlivů z působení podnikatelské činnosti společnosti a připojujeme ke koncepci udržitelného rozvoje, který je podmínkou úspěšného podnikání.

 Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení firmy stanovilo tuto

Politiku společnosti:

1.      Zdokonalování kvality poskytovaných služeb a integrovaného systému řízení je nikdy nekončící proces.

2.      Na všech úrovních společnosti prosazovat koncepci udržitelného rozvoje

3.      Naším společným záměrem je orientace na koncového zákazníka

4.      Spokojený a loajální zaměstnanec je zárukou stability a prosperity firmy

5.      Neustálím zlepšováním a nabízením novinek se odlišit od konkurence tak, aby byla společnost trhem vnímána jako inovativní

6.      Maximální ohleduplností k životnímu prostředí a aktivním přístupem ke vzdělávání zaměstnanců v oblasti environmentu 

         dosáhnout ekologicky šetrného podnikání.